• 1. lépés
  • 2
  • 3
  • 4

Belső visszaélés-bejelentési rendszer

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben (Bejelentő rendszer) szervezeti integritást sértő (ide értve a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményeket vagy mulasztásokat, illetve egyéb visszaéléseket, valamint tekintettel arra, hogy a Társaság a munkavállalóira a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 9. § (2) bekezdésében meghatározott feltételekkel a közérdeket vagy nyomós magánérdeket védő magatartási szabályokat állapított meg, az Etikai Kódexben foglaltak megsértését is) eseményekre vonatkozó információt lehet bejelenteni. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Bejelentő rendszer nem a Gödöllő Coop Zrt. szolgáltatásaival kapcsolatos panaszok bejelentésére szolgál. Az ilyen tárgyú panaszok bejelentése kapcsán kérjük, keresse fel a Gödöllő Coop Zrt. vásárlói visszajelzésekre szolgáló oldalunkat.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a bejelentés név nélkül, anonim módon is megtehető, ez esetben azonban a bejelentés vizsgálata mellőzhető.

* Kötelező kérdés

Bejelentés

Anonim módon kíván bejelentést tenni?*

Bejelentés részletei

Nyilatkozat

„Tájékoztatás belső visszaélés-bejelentési rendszerről és Adatkezelési tájékoztatás” című dokumentumot elolvastam és annak tartalmát megismertem

- Kijelentem, hogy a bejelentést jóhiszeműen, valós tények és információk közlésével teszem, illetve kellő alappal feltételezem, hogy azok valósak.

- Tudomásul veszem, hogy a rosszhiszemű bejelentés jogkövetkezményt vonhat maga után. Amennyiben nyilvánvalóvá válik, hogy mint bejelentő rosszhiszeműen valótlan adatot vagy információt közöltem és ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adataimat az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni; vagy ha alappal valószínűsíthető, hogy ez másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adataimat az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

- A bejelentés megtételével kijelentem, hogy a Tájékoztatás belső visszaélés-bejelentési rendszerről és Adatkezelési tájékoztatás című dokumentumot elolvastam és annak tartalmát megismertem.