Váltsa ki kedvenc üzletében a Coop Klub törzsvásárlói kártyát, és élvezze a Coop Klub törzsvásárlói program által nyújtott kedvezményeket és előnyöket!

A törzsvásárlói program előnyei:

Törzsvásárlóink számára a hetente meghirdetett akciós termékekből további árkedvezményeket biztosítunk.

Az összegyűjtött pontokért a törzsvásárlót kuponokkal jutalmazzuk. A törzsvásárló minden 5000 pont összegyűjtése után 500 Ft engedményre jogosító kupont kap. A vásárlás tényleges értéke minden esetben az engedményekkel csökkentett, a számlán vagy blokkon feltüntetett fogyasztói ár. Havonta kerülnek kiküldésre az engedményre jogosító kuponok, annak a törzsvásárlónak (főgyűjtőnek), aki az addigi vásárlásai alapján kedvezményre jogosult. A kuponok készpénzre nem válthatóak, azok beváltása ellenében pénzkifizetést teljesíteni nem lehet. A kupont a törzsvásárló válthatja be. A kupon a kinyomtatástól számított fél évig váltható be. A beváltás határidejét a kupon tartalmazza.
A csoportos (családi) gyűjtésben résztvevők számláin megjelenő pontok a főgyűjtő számláján összegződnek, ez alapján kerülnek kiszámításra a kiutalandó kuponok. Csoportos (családi) pontgyűjtés esetén a kupont a főgyűjtő postacímére postázzuk, de azt a csoportos (családi) gyűjtésben részt vevők közül bárki beválhatja.

A pontok csak a Coop Klub törzsvásárlói programban érvényesek, azok nem köthetők össze más cégek akcióival, kivéve ha a COOP Klub által kibocsátott, illetve meghirdetett promóció, speciális ajánlat erre kifejezetten lehetőséget biztosít.
Kizárólag a Coop Klub kártyát átadó törzsvásárló tényleges vásárlása szolgálhat a szerzett pontok alapjául. Nem szerez pontot az a törzsvásárló, aki a vásárláskor a Coop Klub Kártyát nem adja át a pénztárosnak. Ha a pontgyűjtési tranzakció a törzsvásárló érdekkörében felmerült ok miatt hiúsul meg, utólagos pontkibocsátásra nincs lehetőség. A törzsvásárló érdekkörében felmerült oknak tekinthető különösen az, ha a Coop Klub kártya megsérült, a pontgyűjtés fel van függesztve, vagy ha a Coop Klub kártya nincs a törzsvásárlónál.

Áruvisszaadáskor vagy árucsere esetén pontkorrekció nem történik, mivel a törzsvásárló csereutalványt vagy csereárut kap. A csereutalvánnyal kiegyenlített áruérték után törzsvásárlói pont nem jár. Bármilyen, a vásárlással vagy a pontgyűjtéssel kapcsolatos reklamáció csak a vásárláskor kapott számlák vagy blokkok bemutatása mellett fogadható el.
További információk További információk

Ha Coop Klub kártyája elveszett, megsemmisült, megsérült vagy ellopták, kérjük, fáradjon be az Önhöz legközelebb álló Coop Klub üzletbe, és kérje munkatársunk segítségét. Egy új kártyaigénylő lapot kell kitölteni, feltüntetni rajta a „kártyacsere” szót, valamint – ha lehetséges – a régi kártya számát, a meglévő régi kártyát pedig le kell adni az üzletben. A kártyaigénylő lap tartalmazza új kártyáját, amellyel azonnal folytathatja a pontgyűjtést. Miután a „kártyacsere” szóval ellátott kártyaigénylő lap beérkezik a COOP Klub központjába, régi kártyájának számát lecseréljük az új kártya számára, így a pontgyűjtés folyamatos.
Figyelem: fontos, hogy annak a törzsvásárlónak az adatai kerüljenek a kártyaigénylő lapra, akinek a nevére a leadott Coop Klub kártya ki volt állítva!

Minden törzsvásárlónak csak egy Kártyája lehet, csoportos (családi) gyűjtésben legfeljebb 6 (hat) fő vehet részt, akik nem csatlakozhatnak más törzsvásárlóhoz. A csoportos (családi) gyűjtésben részt vevő törzsvásárlók közös számlára gyűjtik a pontjaikat, ezeket a főgyűjtő számláján összegezzük, és ezt vesszük alapul a kiutalandó kuponok számítása során is.
Adatvédelmi tájékoztató

A Coop Klub regisztrációnál megadott adatait a Coop Klub törzsvásárlói rendszer tulajdonosa, a CO-OP Hungary Zrt. kezeli. A törzsvásárlók törzs- és ponttranzakciós adatait az adatvédelemre vonatkozó, mindenkor érvényes törvényi előírások betartásával tárolja és dolgozza fel. A törzsvásárló az adatait önkéntesen szolgáltatja, egyben kijeleni, hogy az így átadott adatok megfelelnek a valóságnak, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy minden, az adataiban bekövetkező változást haladéktalanul bejelent a CO-OP Hungary Zrt.-nek.

 

 

 

Amit a COOP klub törzsvásárlói kártyáról még tudni kell...

Mi a Coop Klub?
Pontgyűjtő törzsvásárlói program a Coop üzletlánc boltjaiban, mellyel Ön kedvezményes vásárlásra jogosító kupont kap. A Coop Klub törzsvásárlójaként Ön a Coop Klub Kártyáján névre szólóan, sőt családtagjaival közösen is gyűjtheti a pontokat, és beválthatja a vásárlás után kapott kuponokat.

Pontgyűjtő- és beváltóhelyek
A pontjait gyűjtheti és beválthatja valamennyi Coop Klub emblémával ellátott üzletben. A pontjait felhasználhatja ezen kívül a CO-OP Klub Kártyaközpont Kft. szerződött partnereinél.

A Coop Klub Kártya
A Coop Klub Kártya egy ingyenes, számmal, vonalkóddal, mágnes csíkkal és aláírási csíkkal rendelkező kártya, amely nem fizetési eszköz, kizárólag a pontok gyűjtésére és beváltásra alkalmas, illetőleg akciók igénybevételét teszi lehetővé. Minden törzsvásárlónak csak egy Coop Klub Kártyája lehet. A csoportos (családi) gyűjtésben legfeljebb 6 fő vehet részt, akik nem csatlakozhatnak más törzsvásárlóhoz.

Hogyan válhat Ön is törzsvásárlóvá?
Töltse ki a kártyaigénylő lap végén található perforált lapot! Ne felejtse el aláírni az igénylést! A perforált részt tépje le és adja át a pénztárosnak, aki átadja Önnek Coop Klub Kártyáját, amit azonnal használhat is.

Tudnivalók a pontgyűjtésről
A vásárlásai után a Coop Klub Kártyájával pontokat gyűjthet, minden 20 Ft vásárolt érték után 1 pont jár. Cigaretta és egyéb dohányáru, göngyöleg, telefonfeltöltő kártya, autópálya matrica, étkezési- és ajándékutalvány vásárlásával pont nem gyűjthető. Akcióinkkal további extra pontokat gyűjthet az akciók feltételei szerint.

A pontok csak a Coop Klub Törzsvásárlói Programban érvényesek, azok nem köthetők össze más cégek akcióival, kivéve, ha a CO-OP Klub Kártyaközpont Kft. által kibocsátott, illetve meghirdetett promóció, speciális ajánlat erre kifejezetten lehetőséget biztosít.

Kizárólag a Coop Klub Kártyát átadó törzsvásárló tényleges vásárlása szolgálhat a szerzett pontok alapjául. Nem szerez pontot az a törzsvásárló, aki a vásárláskor a Coop Klub Kártyát nem adja át a pénztárosnak. Amennyiben a pontgyűjtési tranzakció a törzsvásárló érdekkörében felmerült ok miatt hiúsul meg, utólagos pontkibocsátásra nincs lehetőség. A törzsvásárló érdekkörében felmerült oknak tekinthető különösen az, ha a Coop Klub Kártya megsérült, a pontgyűjtés fel van függesztve, vagy ha a Coop Klub Kártya nincs a törzsvásárlónál.

Áruvisszaadáskor vagy árucsere esetén pontkorrekció nem történik, mivel a törzsvásárló vagy csereutalványt, vagy csereárut kap. A csereutalvánnyal kiegyenlített áruérték után törzsvásárlói pont nem jár. Bármilyen, a vásárlással vagy a pontgyűjtéssel kapcsolatos reklamáció csak a vásárláskor kapott számlák vagy blokkok bemutatása mellett fogadható el.

Az összegyűjtött pontokért a CO-OP Klub Kártyaközpont Kft. a törzsvásárlót kuponokkal jutalmazza. A törzsvásárló minden 5.000 pont összegyűjtése után a CO-OP Klub Kártyaközpont Kft-től 500 Ft engedményre jogosító kupont kap. A vásárlás tényleges értéke minden esetben az engedményekkel csökkentett, a számlán vagy blokkon feltüntetett fogyasztói ár. A CO-OP Klub Kártyaközpont Kft. havonta küldi meg az engedményre jogosító kuponokat, annak a törzsvásárlónak (főgyűjtőnek), aki az addigi vásárlásai alapján kedvezményre jogosult. A kuponok készpénzre nem válthatóak, azok beváltása ellenében pénzkifizetést teljesíteni nem lehet. A kupont a törzsvásárló válthatja be. A kupon a kinyomtatástól számított fél évig váltható be. A beváltás határidejét a kupon tartalmazza.

A csoportos (családi) gyűjtésben résztvevők számláin megjelenő pontokat a CO-OP Klub Kártyaközpont Kft. egy főgyűjtő számlán összegzi, és ezt veszi alapul a kiutalandó kuponok számítása során is. Csoportos (családi) pontgyűjtés esetén a kupont a főgyűjtő postacímére postázza a CO-OP Klub Kártyaközpont Kft., és azt a csoportos (családi) gyűjtésben résztvevők közül bárki beválhatja.

Az Általános Szerződéses Feltételek Módosítása
Tekintettel arra, hogy a CO-OP Klub Kártyaközpont Kft. a törzsvásárló részére egyoldalúan, ellenszolgáltatás nélkül nyújt kedvezményt, jogosult a Coop Klub Törzsvásárlói Program jellemzőit, feltételrendszerét, körét bármikor egyoldalúan megváltoztatni. A módosítás nem lehet visszamenőleges hatályú, tehát a törzsvásárló megszerzett jogait nem sértheti.

A CO-OP Klub Kártyaközpont Kft. az ÁSZF rendelkezéseit bármikor jogosult módosítani. A CO-OP Klub Kártyaközpont Kft. az ÁSZF módosításáról a törzsvásárlót írásban vagy a helyben szokásos módon, a Coop Klub emblémával ellátott üzletekben kifüggesztett hirdetmény útján értesíti. Ha a törzsvásárló az értesítésre, illetőleg a kifüggesztett hirdetményre hivatkozva a kézbesítéstől, illetőleg a kifüggesztéstől számított 15 napon belül írásban nem közli a módosítással kapcsolatos esetleges kifogásait, vagy a kifüggesztés ideje alatt a Coop Klub Kártyát használja, az ÁSZF módosítása a felek között a 16. napon, illetve
- ezen időpontnál korábbi kártyahasználat esetén - a kártyahasználat napján hatályba lép. Ha a törzsvásárló az ÁSZF módosítását nem fogadja el, akkor a felek között a Coop Klub Törzsvásárlói Programban való részvételt eredményező törzsvásárlói jogviszony a törzsvásárló módosítást kifogásoló írásbeli válaszának beérkezésekor megszűnik, és a CO-OP Klub Kártyaközpont Kft. a törzsvásárlóval elszámol.

További információk
Amennyiben a Coop Klub Kártyája elveszett, megsemmisült, megsérült vagy ellopták, kérjük, hogy fáradjon be az Önhöz legközelebb álló Coop Klub üzletbe, ahol kérdje a dolgozók segítségét. Egy új kártyaigénylő lapot kell kitölteni és rá kell írni a Kártyacsere szót, valamint amennyiben lehetséges a régi kártya számát. A régi kártyát pedig le kell adni az üzletbe. A kártyaigénylő lapban megtalálja új kártyáját, amellyel azonnal folytathatja a pontgyűjtést. Miután a „kártyacsere” szóval ellátott kártyaigénylő lap beérkezik a CO-OP Klub Kártyaközpont Kft-hez a rendszerbe a régi kártyájának számát lecseréljük az új azonnali kártya számár, így a pontgyűjtés folyamatos.
Figyelem: fontos, hogy annak a törzsvásárlónak az adatai kerüljenek a kártyaigénylő lapra, akinek a nevére a leadott Coop Klub kártya ki volt állítva.

Minden törzsvásárlónak csak egy Kártyája lehet, csoportos (családi) gyűjtésben legfeljebb 6 (hat) fő vehet részt, akik nem csatlakozhatnak más törzsvásárlóhoz. A csoportos (családi) gyűjtésben résztvevő törzsvásárlók közös számlára gyűjtik a pontjaikat. A csoportos (családi) gyűjtésben részt vevő törzsvásárlók számláin megjelenő pontokat a CO-OP Klub Kártyaközpont Kft. a főgyűjtő számláján összegzi, és ezt veszi alapul a kiutalandó kuponok számítása során is.

Adatvédelmi tájékoztató
A CO-OP Klub Kártyaközpont Kft. a törzsvásárlók törzs- és ponttranzakciós adatait az adatvédelemre vonatkozó, mindenkor érvényes törvényi előírások betartásával tárolja és dolgozza fel. A törzsvásárló az adatait önkéntesen szolgáltatja, egyben kijeleni, hogy az így átadott adatok megfelelnek a valóságnak, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy bármely, az adatokban történt változás esetén azt haladéktalanul bejelenti a CO-OP Klub Kártyaközpont Kft. részére.

Elérhetőségek:
CO-OP Klub Kártyaközpont Kft.
(5100 Jászberény, Szabadság tér 4.)
Telefonszámok: 06-57/505-262, 06-57/505-263
Zöldszám (ingyenesen hívható): 06-80/870-220
E-mail: coopklub@coop.hu

Gyakran ismételt kérdések

1. Hogyan működik a Coop Klub Törzsvásárlói Program?
A vásárlásai után a Coop Klub Törzsvásárlói Kártyájával pontokat gyűjthet. Minden 20 Ft vásárolt érték után 1 pont jár. Az összegyűjtött pontokért a CO-OP Klub Kártyaközpont Kft. a törzsvásárlót kuponokkal jutalmazza. A törzsvásárló 5.000 pontonként a CO-OP Klub Kártyaközpont Kft-től 500 Ft engedményre jogosító kupont kap.

2. Minden termék vásárlása után jár pont?
Nem. A következő termékek vásárlása esetén nem tud pontot gyűjteni: cigaretta és egyéb dohányáru, göngyöleg, telefonfeltöltő kártya, autópálya matrica, étkezési és ajándék utalvány.
3. Hogyan tudok Coop Klub Kártyát igényelni?
Coop Klub Törzsvásárlói Kártya igényléséhez szükség van Kártyaigénylő lapra, amelyet megtalál minden Coop Klub emblémával ellátott üzletben a pénztárosoknál. Töltse ki az üzletben a kártyaigénylő lapot, és adja le munkatársunknak, aki átadja Önnek a Coop Klub Törzsvásárlói Kártyáját.

4. Ki igényelhet Coop Klub Kártyát?
Coop Klub Törzsvásárlói Kártyát minden 18. év feletti, magyarországi lakhellyel rendelkező természetes személy igényelhet.

5. Van-e lehetőség társkártya igénylésre?
Igen, van lehetőség.

6. Hogyan igényelhetek társkártyát?
Társkártya a Coop Klub emblémával ellátott üzletekben elhelyezett kártyaigénylő lap kitöltésével, vagy a www.coop.hu holnapon rendelhető. Egy csoport maximum 6 főből állhat.

7. Mire jó a társkártya?
Lehetőséget biztosít csoportos (családi) pontgyűjtésre, segítségével mindannyian egy számlára gyűjthetik a pontokat. Így gyorsabban hozzájuthatnak a kedvezményekhez. A csoportos (családi) gyűjtésben részt vevő törzsvásárlók számláin megjelenő pontokat a CO-OP Klub Kártyaközpont Kft. a főgyűjtő számláján összegzi, és az Ő címére postázza. Kézhezvétel után bármely csoportos (családi) gyűjtésben részt vevő Coop Klub Törzsvásárlói Kártya tulajdonosa beválthatja.

8. Miért nem tudom XY boltban a Coop Klub Kártyámat használni?
A törzsvásárlói program még nem minden boltban elérhető. azonban a kiterjesztés folyamatos. A Coop Klub Törzsvásárlói Kártyáját kizárólag azokban a boltokban tudja használni, amelyek már szerepelnek a programban. Erről kétféle módon tájékozódhat, egyrészt a boltok bejáratánál elhelyezett Coop Klub embléma segítségével, valamint a www.coop.hu oldalon a Coop Klub üzletek listájából.

9. Hol tudom megnézni, hogy mely üzletekben működik a pontgyűjtés?
A www.coop.hu oldalon a Coop Klub üzletek listájából tudja megnézni, hogy mely üzletekben tud pontot gyűjteni, illetve a boltok bejáratánál keresse a Coop Klub emblémákat.

10. Hogyan tudom a személyes adataimat módosítani?
Adatait módosíthatja az ügyfélszolgálaton keresztül. Telefonon: 06-80/870-220, vagy e-mailben a coopklub@coop.hu címen.

11. Elhagytam a kártyámat, mit kell ilyenkor tenni?
Kérjük fáradjon be az Önhöz legközelebb található Coop Klub emblémával ellátott üzletbe és ott jelezze, hogy elhagyta kártyáját. Az üzletben olyan kártyát tudnak Önnek adni, ami azonnali használatot tesz lehetővé, csak a kártyaigénylő lapot kell kitölteni és ráírni, hogy kártyacsere.

12. Megsérült a kártyám és használhatatlanná vált, mit kell ilyenkor tenni?
Kérjük fáradjon be az Önhöz legközelebb található Coop Klub emblémával ellátott üzletbe és ott jelezze, hogy megsérült a kártyája. Az üzletben olyan kártyát tudnak Önnek adni, ami azonnali használatot tesz lehetővé, csak a kártyaigénylő lapot kell kitölteni és ráírni, hogy kártyacsere, valamint a sérült kártya számát.

13. Hol és hogyan tudom lekérdezni az egyenlegemet?
Az egyenleg lekérdezés lehetséges munkanapokon 8-16 óra között a 06-80/870-220-as telefonszámon, vagy a www.coop.hu oldalon, az egyenleg lekérdezés menüpont alatt.

14. Állandó jellegű panasz: hogy mivel valamely boltban nem mindegyik kasszánál van pontleolvasó rendszer, és ha pont csak egy ilyen van nyitva, akkor a vevő nem kap pontot a vásárlása után.
Ezzel kapcsolatban kérjük, kérje a Coop Klub emblémával ellátott üzletben dolgozó munkatársunk segítségét.

15. Mikor kapok kupont?
Minden 5000 pont összegyűjtése után következő hónap elején automatikusan postázzuk Önnek a kuponokat.

16. Mire váltható be az 500,- Ft engedményre jogosító kupon?
Dohányáru kivételével bármely termékek vásárlása esetén a fizetendő végösszeg csökkenthető a kupon értékével. A végösszegnek minden esetben meg kell haladnia az engedmény értékét. A kupon készpénzre nem váltható.

17. Meddig használható fel a kupon?
A kupon a kiadás dátumától számított 6 hónapig érvényes. A kupon tartalmazza az érvényesség határidejét. A lejárt vagy elveszett kuponokat nem áll módunkban pótolni.

18. Rengeteg pontom van már, mégsem kapok kupont. Mi ennek az oka?
Kérjük, ellenőrizze a www.coop.hu oldalon, hogy elérte-e már az 5.000 pontot. Amennyiben pontjai száma ezt már meghaladta és kupont még nem kapott, hívja az ügyfélszolgálatot a 06-80/870-220-as telefonszámon.

19. Van-e egyéb kedvezmény a kuponlevélen kívül és mi az?
A kuponlevéllel együtt termékkuponokat is postázunk, amelyek felhasználásával kedvezményesen tudja megvásárolni az adott terméket. A törzsvásárlóink számára - a kuponlevélen túl - elérhetőek még további termékkuponok és promóciók az országos akciós újságban. Ennek részleteiről az országos akciós újságból tájékozódhat.

20. A blokkon miért nincs rajta az összegyűjtött pontok száma?
A CO-OP Klub Kártyaközpont Kft. által működtetett rendszer jelenleg nem teszi lehetővé, az Ön által gyűjtött pontok megjelenítését a blokkon. Egyenlegét a www.coop.hu honlapon, vagy ügyfélszolgálati telefonszámunkon (06-80/870-220) tudja nyomon követni.
Az akciós újságban megjelenő törzsvásárlói ajánlattal kapcsolatos kérdések:

21. Meddig lehet felhasználni a kuponokat?
Minden kuponon fel van tüntetve a felhasználhatóság határideje.

22. Ahova én járok rendszeresen Coop boltba, ott nem tudom felhasználni a kuponokat, mi ennek az oka?
A törzsvásárlói program kiterjesztése folyamatos, emiatt előfordulhat, hogy még nem minden boltban válthatóak be a kuponok. A beváltó és elfogadóhelyeket a boltok bejáratánál elhelyezett Coop Klub embléma jelzi, valamint az Önhöz legközelebbi beváltóhelyeket a www.coop.hu oldalon, a Coop Klub üzletek listájában találhatja meg.

23. Ahova járok boltba, mindig elfogy az újság…..honnan kaphatnék kupont ilyen esetekben?
A www.coop.hu oldalról letölthetőek a kuponok.

24. Csak fekete-fehér formában kinyomtatott kuponjaim vannak, azokat is elfogadják?
Igen, a beváltásnál nem probléma, ha nem színesek a kuponok.
A megújult külsejű törzsvásárlói kártyához kapcsolódó kérdések:

25. Használhatom-e továbbra is a korábban igényelt kártyámat?
Természetesen, a korábban igényelt kártyák is használhatóak, minden kártyatulajdonost ugyanazok a kedvezmények illetnek meg függetlenül attól, hogy az új vagy a régi kártyát használja.

26. Mely boltokban használhatom a régi kártyámat?
Bármely Coop Klub emblémával ellátott üzletben. A törzsvásárlói programban résztvevő üzletek listája megtekinthető a www.coop.hu oldalon.

27. Milyen plusz kedvezmények járnak az újonnan belépő kártya tulajdonosoknak?
Minden törzsvásárló ugyanolyan kedvezményekben részesül, függetlenül a törzsvásárlói programba való belépés idejétől.

Aktuális szórólapunk e-mailben!

Nem jutott el Önhöz kiadványunk? Igényelje itt és e-mailben megkapja!
Elolvastam és elfogadom az adatvédelmi tájékoztató tartalmát Adatvédelmi tájékoztató
OSense O-Sense